Veel mensen weten niet dat als je je woning of appartement goed isoleert, je hiervoor in aanmerking kan komen voor een landelijke subsidie regeling. Echter moet je wel voldoen aan een aantal eisen en voorwaarden. Milin B.V. heeft producten die helpen bij de totale isolatie van je woning of appartement.

De verschillende isolatie waardes

De isolatiewaarde wordt berekent door R-, Rc- en U-waardes. Elk onderdeel van bijvoorbeeld een muur heeft een bepaalde R waarde. Een muur bestaat uit verschillende onderdelen zoals isolatie, binnen- en buitenmuur, ieder onderdeel heeft een aparte R-waarde. Deze verschillende R-waardes bij elkaar opgeteld krijg je de totale Rc-waarde van de gehele muur. De berekening is wel verhoudingsgewijs betreft de verschillende oppervlaktes. Dus hoe groter het oppervlak van een bepaald onderdeel van de muur, hoe meer deze invloed heeft op de Rc-waarde.

De U waarde wordt berekend door 1 te delen door de Rc-waarde. Dus hoe groter de Rc waarde hoe beter en hoe lager de U-waarde hoe beter de isolatie is.  Isolatie materiaal zoals steenwol draagt voor het grootste deel bij aan de isolatie, meestal zo’n drie kwart van het geheel. Maar ook de gevelbekleding, deuropvullingen of kozijnvullingen dragen hun steentje bij.

R-waarde = isolerend vermogen van een onderdeel van een constructie
Rc-waarde = isolerend vermogen van een constructie (gevel of kozijn)
U-waarde = isolerend vermogen van  een constructie (berekening 1 : Rc-waarde = U)

Om in aanmerking te komen voor subsidies moeten de onderdelen van een huis voldoen aan een minimale Rc- of U-waarde.

De producten van Milin die hierin meehelpen

isolatie subsidieMilin levert gevelbekleding, sandwichpanelen en paneelprofielen die hun steentje bijdragen aan de totale isolatie van de woning of appartement. De producten hebben ieder een R waarde die bijdraagt aan de totale Rc- of U-waarde van een onderdeel van een huis (denk aan kozijnen, deuren en gevels).

Voorbeeld kozijn
Neem bijvoorbeeld het kozijn: Elk onderdeel van het raam heeft een bepaalde U-waarde dit betreft het kozijn, glas, raamprofiel, stelkozijn en andere onderdelen. Deze onderdelen bij elkaar opgeteld geeft de totale U-waarde van het kozijn. Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het kozijn voldoen aan een U-waarde van 1,2. Stel het glas en het raamprofiel hebben een U-waarde van 1,0. Neem bijvoorbeeld de sandwichpanelen van Milin die een U-waarde van 1,23 hebben (PVC-HPL variant). Dit heeft een positieve invloed op de totale U-waarde van het kozijn, waardoor je in aanmerking komt voor een subsidie.

Voorbeeld Gevelbekleding
Voor de gevel geldt hetzelfde verhaal; De isolatie met 100mm steenwol draagt voor 3,0 R-waarde mee aan de totale isolatie (Rc-waarde). Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet er voldaan worden aan minimaal een Rc-waarde van 3,5. Dit betekent dat uit de overgebleven buiten-, binnenmuur en overige onderdelen 0,5 R-waarde gehaald moet worden. Neem bijvoorbeeld VinyPlus gevelbekleding in de rondkant variant, die draagt voor 0,15 bij als R-waarde. De totale Rc-waarde is nu 3,15 waardoor er nog 0,35 uit de binnenmuur en overgebleven onderdelen gehaald moet worden.

Let op: dat in de bovengenoemde voorbeelden de oppervlakte van de verschillende onderdelen 1 op 1 zijn.  Het bepalen van de Rc- of U-waarde wordt verhoudingsgewijs berekent. Dus de R-, of U-waarde in verhouding tot het oppervlakte van dat ene onderdeel, vergeleken met het totale oppervlak en van de hele constructie. Net zoals in de eerste alinea beschreven: Hoe groter het oppervlak van een bepaald onderdeel van de gevel of kozijn, hoe meer invloed dit onderdeel heeft op de Rc-waarde.  Voor een uitgebreide uitleg van het berekenen van deze waardes verwijzen wij je graag naar de volgende link.

Om inzicht te krijgen in de verschillende subsidie pakketten lees je hieronder de indeling. Mocht dit niet duidelijk zijn kun je altijd contact opzoeken met erkende specialisten. De specialisten zijn te herkennen aan het SWK certificaat, woningborg certificaat en het bouwgarant keurmerk.

Technische databladen

Elk product van Milin B.V. is voorzien van technische databladen. Op deze bladen vind je specifieke informatie over de eigenschappen van het materiaal. De werkende breedtes, verwerkingstempraturen, dichtheid, treksterkte en de warmtegeleidingscoëfficiënt die weergeeft wat de R-, of U-waarde is van dat product.

De technische databladen zijn te vinden op elke specifieke productpagina op www.milin.nl onder het kopje “downloads”.

Landelijke isolatie subsidie

De subsidie regeling is onderverdeeld in 3 soorten pakketten; het basispakket, pluspakket en zeer energiezuinig pakket. De hoogte van de subsidie ligt aan de minimale eisen van de verschillende pakketten. Hieronder zie je de eisen en de voorwaardes waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor de desbetreffende subsidie.

Het basispakket

Bestaat uit de isolatie van dak, gevel, bodem, vloer, spouwmuur en glas met een bepaalde Rd-waarde waaraan de producten minimaal moeten voldoen. Hieronder zie je een tabel met daarin de minimale kwaliteitseisen per productgroep met de minimale hoeveelheid in het aantal m2 en de subsidie die je daarvoor zal krijgen. Er moet voldaan worden aan het criterium van minstens 2 energiebesparende maatregelen om in aanmerking te komen voor dit pakket.

isolatie subsidie

Het Pluspakket

Bestaat uit een isolerende deur, triple glas, CO2-gestuurde ventilatie, balansventilatie, douchewater systeem en het verwarmingssysteem. Op deze isolaties of water- of warmtebesparingssystemen zit een vaste subsidie verbonden. Er moet echter wel voldoen aan een bepaalde isolatiewaarde (U-waarde) of een besparing van tenminste een minimum. Er moet voldaan worden aan het criterium van minstens twee energiebesparende maatregelen om in aanmerking te komen voor dit pakket.

Het zeer energiezuinig pakket

Bestaat uit een mix van de twee bovengenoemde pakketten. Het betreft CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie, de kierdichtheid en de isolatiewaarde van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren. De isolatiewaarde van de laatst genoemde moet boven een bepaalde Rc of U-waarde zitten, deze ligt hoger dan bij het basispakket.

Energieprestatiegarantie

Wanneer er voldaan wordt aan het criterium van tenminste twee energiebesparende maatregelen, dan komt de eigenaar of bewoner in aanmerking voor subsidie voor een energieprestatiegarantie. De energieprestatiegarantie heeft de eigenaren of bewoners de zekerheid dat de maatregelen daadwerkelijk leiden tot energiebesparing. Dit wordt gedaan door kwaliteitscontroles tijdens de bouw. Wordt na aflevering geconstateerd dat er nauwelijks energie wordt bespaart, dan moeten er extra maatregelen getroffen worden die onder een garantie vallen, de energieprestatiegarantie.