© 2020, Milin BV. Alle intellectuele eigendomsrechten van de documenten in dit bericht of documenten die u in de loop der tijd worden toegestuurd, komen uitsluitend toe aan Milin B.V. of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Milin BV. De bestanden mogen uitsluitend door u worden gebruikt om Milin panelen en profielen te promoten/verkopen. De documenten mogen niet door derden of voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor toestemming is gegeven door Milin B.V.