Waarom vinden veel mensen het moeilijk om een beslissing te nemen?

De wetenschap heeft geen kant-en-klaar antwoord op deze vraag zegt Will Tiemeijer van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij schreef twee boeken over het onderwerp: De menselijke beslisser en Hoe mensen keuzes maken. Mijn persoonlijke idee is dat mensen het vaak moeilijk vinden om keuzes te maken omdat ze niet weten wat ze echt willen en omdat ze bang zijn de verkeerde keuze te maken. Theoretisch gesproken verzamel je voor de perfecte keuze eerst zoveel mogelijk informatie. Zo weet je namelijk wat je opties zijn. Vervolgens ken je aan al die opties waardes toe om te bepalen hoe belangrijk je wat vindt. Ook onderzoek je hoe reëel elke optie is. Ten slotte reken je uit welke optie als beste uit de bus komt. Maar je snapt dat het leven ons onvoldoende tijd biedt om elke beslissing op deze ideale manier te nemen. Bovendien kennen mensen zichzelf niet zo goed. Vaak weten ze daardoor niet wat ze belangrijk vinden. Ook spelen er in kwesties die er echt om gaan meestal tegengestelde overwegingen, dus bestaat daarin geen perfecte keuze. Je weet dat als je voor A kiest, je B laat schieten. En om die reden blijft het altijd knagen: was dit wel de goede beslissing? Zeker als je het idee hebt dat een aantal eerder genomen beslissing? Zeker als je het idee hebt dat een aantal eerder genomen beslissingen niet goed uitpakte, kan het daarom erg moeilijk zijn een keuze te maken.