Het proces voor een nieuwe gevel

Vaak denken mensen dat een nieuwe gevel zo geplaatst kan worden, echter werkt dit anders in de praktijk. Als er aanpassingen worden gedaan, die dusdanig het aanzicht veranderen, dan worden er een aantal voorwaarden gesteld zoals een omgevingsvergunning. Bij “gewoon” onderhoud zoals het vervangen van de gevelpanelen (met hetzelfde materiaal en kleur) of het schilderen daarvan. Dat valt allemaal onder regulier onderhoud dat zonder vergunningen kan worden gedaan.

Hieronder het stappenplan voor een nieuwe gevel en welke voorwaarden er zijn voor een omgevingsvergunning.

Stappenplan nieuwe gevel

 1. Keuze materiaal
  Het begint allemaal met de keuze van de nieuwe gevelpanelen. Welke behoefte zijn er voor je nieuwe gevel? Kies je voor hout of onderhoudsarme kunststof gevelpanelen zoals VinyPlus of Eurotexx? Welke kleur wordt het? Dit zijn vragen die als eerst moeten worden beantwoord. Om je hierbij te helpen hebben wij de mogelijkheid om gratis kleurmonsters te bestellen. Met deze kleurmonster(s) kun je het product en de kleur goed beoordelen.
 1. Bouwplan Gemeente
  Check of het nieuwe bouwplan past in het bestemmingsplan van de gemeente. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kun je zien wat het bestemmingsplan is per gemeente. Tevens moet er gekeken worden of het bouwplan past binnen de welstandseisen en de bouwverordening van de gemeente. De welstandseisen en bouwverordening kun je opvragen bij de gemeente.
 1. Bouwvoorschriften
  Voldoet het nieuwe bouwplan aan de bouwvoorschriften? Denk hierbij aan bouwtekeningen en of de producten voldoen aan de Europese en Nederlandse wetgevingen zoals het CE-markering. Kies je voor een duurzame oplossing zoals kunststof, dan is bijvoorbeeld het DuBo keurmerk van toepassing (duurzaam bouwen).
 1. Bouwvergunning
  Is er een bouwvergunning nodig? In dit geval een omgevingsvergunning? Dan heb je te maken met de volgende regels:
 • Wijzigen voorzijde gevel hoofdgebouw is vergunningsplichtig
 • Wijzigen achterzijde gevel hoofdgebouw is niet vergunningsplichtig
 • Bij monumenten (rijks of gemeentelijke) of beschermende dorpsgezichten is er altijd een vergunningsplicht!
 • Wijzigen voor- of achterzijde gevel bijgebouw is niet vergunningsplichtig
  mits deze gevel gelegen is in achtererf gebied op een afstand van meer dan 1m vanaf openbaar toegankelijk gebied tenzij er geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. (de weg, openbaar groen of water)

Een bijgebouw is een bouwwerk dat niet direct in verbinding staat met het hoofdgebouw, maar via een aparte toegangsdeur kan worden bereikt. (schuur, stal, garage, etc)


      Bouwen met of zonder omgevingsvergunning?

Hieronder vind je een overzicht of het noodzakelijk is om een omgevingsvergunning te moeten aanvragen of niet. Kom je hier niet uit, ga dan           naar www.omgevingsloket.nl en check online of een omgevingsvergunning nodig hebt en welke gegevens je hiervoor moet aanleveren bij de            gemeente. Hoe het proces te werk gaat lees je in dit stappenplan.

omgevingsvergunning

      5. De omgeving
       Mits je een omgevingsvergunning nodig hebt, is het ook een noodzaak om de omgeving (de buren) te vragen wat hun vinden van het nieuwe            bouwplan. Je krijgt hier te maken met het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek. In veel gevallen wordt je het eens met de buren met                    mogelijk kleine aanpassingen. 

 

      6. Zelf monteren of de aannemer inschakelen
       Heb je al deze bovenstaande stappen doorlopen en is alles geregeld qua papierwerk? Dan is het tijd om de nieuwe gevelpanelen te bevestigen.        Als je de montage zelf verzorgd, houdt dan rekening met de montagevoorschriften van het desbetreffende product. Houdt rekening met                  bijvoorbeeld de ontluchting (ventilatie), het regelwerk, de werking van de producten (uitzetten/krimpen), opslag en de bevestiging.

Besteed je de montage uit aan een aannemer, dan kun je in de meeste gevallen, ook het aanvragen van de omgevingsvergunning en de bouwvoorschriften overlaten aan hen.

Gratis kleurmonster aanvragen

Op www.milin.nl of alle andere merken websites van bijvoorbeeld VinyPlus (www.vinyplus.nl) is er de mogelijkheid om snel en eenvoudig gratis kleurmonsters te bestellen. Op de specifieke productpagina’s onderaan de pagina onder het kopje “kleuren” kun je de gewenste kleur(en) selecteren en deze bestellen. De kleurmonsters zullen binnen 3 werkdagen op de deurmat liggen.