In tegenstelling tot wat men denkt, zijn de Wonderboard producten brandveilig en hebben deze een brandklasse van C s3 d0 en B s2 d0 en de standaard volgens EN 13501-1. Wat deze brandklasse inhoudt, hoe deze tot stand komt, dat lees je hieronder!

Regelgeving van brandveiligheid Brandveiligheid van wonderboard

Sinds 8 februari 2000 heeft de Europese Unie een internationaal standaard als het gaat om brandclassificatie. De brandclassificatie is ingedeeld in 3 lagen: Gebouwen, constructies en materialen. De brandveiligheid wordt uitgedrukt in Euroklassen.

Deze standaard moet door elk land,  dat lid is van de Europese Unie, nagestreefd worden. Naast deze standaard kunnen landen zelf bepalen of deze eisen hoog genoeg zijn, is dat niet het geval, dan kunnen de landen op zich zelf strengere regelgeving hanteren.

Waar is een brandklasse op gebaseerd?

Brandklasse van materialen wordt gebaseerd op drie mogelijke vormen van brand.

Brandvorming

Europese kassering brandklasse Materiaal gedrag bij brand In de praktijk
A1 Geen enkele bijdrage Onbrandbaar
A2 Nauwelijks bijdrage Praktisch onbrandbaar
B Zeer beperkte bijdrage Zeer moeilijk brandbaar
C Bijdrage Brandbaar
D Grote bijdrage Goed brandbaar
E Zeer hoge bijdrage Zeer brandbaar
F Gevaarlijke bijdrage Uiterst brandbaar
Rookvorming Rookproductie
s0 Geen rookvorming
s1 Geringe rookvorming
s2 Gemiddelde rookvorming
s3 Grote rookvorming
Druppelvorming Brandende druppels (direct gevaar)
d0 Geen productie van brandende delen
d1 Delen branden korter dan 10 sec
d2 Delen branden langer dan 10 sec

Brandveiligheid van wonderboard

Naast deze drie belangrijke indicaties wordt er ook rekening gehouden met de vlamtijd, hitte
ontwikkeling, branduitbreiding en tempratuurstijgingen. Voor gloei- en smeulbranden bestaat nog geen specifieke euroclassificatie.

 

 

Hoe testen ze de brandveiligheid?

Ik hoor je denken: “hoe komt men erachter onder welke brandklasse een materiaal valt? Nou dat is simpel, er wordt een open vuur gecreëerd en vervolgens wordt gekeken hoe het materiaal zich gedraagt op de drie mogelijke vormen: Brand-, rook- en druppelvorming.

Bekijk hieronder een filmpje hoe sandwichpanelen van verschillende materialen zich gedragen bij open vuur.

Brandveiligheid van Wonderboard

Wonderboard is gemaakt van een speciaal type polyesterhars dat onder hoge sterkte wordt gecombineerd met glasvezel versterkt fiberglas. Wonderboard wordt, dankzij de gebruikte materialen, standaard geleverd in Euroclass volgens EN-13501-1.

Wonderboard is verkrijgbaar in verschillende diktes die zich in verschillende brandklassen bevinden. Bel 030 657 90 20 of mail info@milin.nl voor informatie over het product en de verschillende brandklassen.

2 vliegen in 1 klap!

Naast het feit dat Wonderboard wand- en plafondsystemen aan alle hygiënische eisen voldoen, verlenen de panelen zich uitstekend voor de brandveiligheid van het gebouw of project. Sla 2 vliegen in 1 klap en draag bij aan brandveiligheid en hygiëne met Wonderboard wand- en plafondsystemen.